Doel

Jeugdsportfonds Wijk bij Duurstede creëert sportkansen voor kinderen van 0 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Hoe

Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor:

 • contributiegelden
 • de aanschaf van sportattributen

Ook voor U?

U komt in aanmerking indien u een besteedbaar inkomen heeft tot 130% van de bijstandsnorm conform de ‘Verordening maatschappelijke participatie Participatiewet (WWB) 2015 gemeente Wijk bij Duurstede’

Aanvragen

Als ouder/verzorger kunt u niet rechtstreeks een aanvraag bij het Jeugdsportfonds indienen. Alleen een intermediair kan een aanvraag indienen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van uw kind, zoals een leerkracht, jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.

Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig over sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.

Wat is het bedrag?

Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. 

Welke sporten?

Een lijst met sportaanbieders die bekend zijn bij het fonds vindt u op deze site. Het fonds vergoedt rechtstreeks de contributie aan sportverenigingen, sportscholen en andere sportaanbieders.

Wat moet ik nog meer weten?

Lees vooral goed alle spelregels die op een aanvraag binnen JeugdSportFonds Wijk bij Duurstede van toepassing zijn:

BELANGRIJKE SPELREGELS

BASIS INSCHRIJFFORMULIER

Wilt u Intermediair worden?

Bent u een professional die kinderen een kans wil geven om te sporten of bent u benadert door een ouder/verzorger? Meldt u dan online aan als intermediair. Jeugdsportfonds Wijk bij Duurstede toetst dan of u voldoet aan de voorwaarden en na akkoord kunt u direct een aanvraag voor een kind indienen.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen alleen gedaan worden door een intermediair, professionals die de thuissituatie kennen van de kinderen. Een intermediair fungeert als schakel tussen ouders/verzorgers en Jeugdsportfonds.

Welke professionals kunnen zich aanmelden als intermediair?

  • Jeugdhulpverleners
  • Leerkrachten (basis- of middelbare school)
  • Sportbuurtcoaches
  • Huisartsen
  • Maatschappelijk werkers
  • Schuldhulpverleners

Voor meer informatie kunt u onderstaand document downloaden of neem contact met ons op. 

WAT WORDT VERWACHT VAN EEN INTERMEDIAIR

AANMELDEN INTERMEDIAIR

LIJST INTERMEDIAIRS WBD

LIJST SPORTVERENIGINGEN WBD

Coördinator

Ria Sprang
Email: wijkbijduurstede@jeugdsportfonds.nl

Gegevens Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijk bij Duurstede
Stichting Jeugdsportfonds WbD
Oeverstraat 17, 3961 AM WbD
KvK 618.20.067
IBAN NL68 RABO 0301.5953.05
RSIN 854502890

De coördinator is DE spin in het web die met ondersteuning van het bestuur zorgt voor:

 • Werving en behoud van de intermediairs (die de aanvragen van de kinderen doen)
 • Afhandeling van de aanvragen
 • Opbouwen en onderhouden contacten met sportverenigingen en scholen
 • Fondsenwerving
 • Politieke lobby
 • Transparante rapportages

 

Wilt u meer weten over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland?

KLIK HIER