Wie

JongWijkinBeweging is een stichting en op vrijwillige basis vertegenwoordigd door de volgende organisaties:

 • Basisonderwijs De Horn
 • Lions
 • Rotary
 • Stichting Binding
 • Stichting WijkNogLeuker
 • Stichting Wijksport

Doel

Jonge inwoners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar van de gemeente Wijk bij Duurstede verleiden om te sporten en/of een gezonde levensstijl te kiezen.

Hoe

 • Promoten en creëren van een expliciete koppeling tussen bewegen, voeding & een gezonde leefstijl

 

 • Uitvoering geven aan JeugdSportFonds WbD

 

 • Uitvoering geven aan JeugdCultuurFonds WbD

 

Middels

 • het (ver)werven van inkomsten via de verschillende netwerken en subsidies
 • beschikbaar stellen van kennis en netwerk vanuit de bestuursleden en bij behorende achterban
 • katalysator zijn voor ideeën en initiatieven die te maken hebben met het doel
 • partijen met gelijksoortige doelstellingen verbinden

Projecten

 

Nieuws