Spelregels Jeugdsportfonds Wijk bij Duurstede

Het Jeugdsportfonds Wijk bij Duurstede is een stichting die binnen haar financiële mogelijkheden zorgt dat kinderen kunnen sporten. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, woonachtig in Wijk bij Duurstede , waarvan de ouders financieel niet voldoende draagkrachtig zijn. De toegekende bijdrage van het JSF WbD voor de aangemelde kinderen wordt besteed aan contributie van de sportorganisatie en de noodzakelijke aanschaf van sportschoenen, -kleding en –attributen.
Ouder(s) of kinderen kunnen zelf geen aanvraag bij het Jeugdsportfonds indienen. Een aanvraag voor het Jeugdsportfonds kan alleen worden gedaan door een intermediair, een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Denk hierbij aan de leerkracht, maatschappelijk werker of jeugdhulphulpverlener. In principe is de intermediair de enige met wie het Jeugdsportfonds contact heeft. U vindt een lijst met onze intermediairs op deze site. Ook de consulent inkomen van de regionale sociale dienst kan een aanvraag indienen. Zij verzorgen daarnaast de inkomenstoets.

Spelregels

• Aanvragen kunnen alleen door intermediairs via de website ingediend worden. Als dit problemen oplevert, kunt u per mail contact opnemen met de consulent: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225 per jaar. Dit is in de eerste plaats voor de contributie van een sportvereniging of sportschool en eventueel een tegemoetkoming voor noodzakelijke sportkleding en -benodigdheden.
• De intermediair heeft uw gegevens nodig. Dat zijn contactgegevens, BSN, financiële situatie, naam sportorganisatie, welke sportkleding en –attributen zijn noodzakelijk. Neem deze gegevens mee ter voorbereiding van de online aanvraag. Alleen volledige en juist ingevulde aanvragen worden verwerkt.
• Het Jeugdsportfonds keert uit als aantoonbaar wordt gemaakt dat financierings-mogelijkheden van de ouders/verzorgers ontbreken. Alleen aanvragen van ouders die minder dan 110% van de bijstandsnorm als besteedbaar inkomen hebben, komen in aanmerking.
• Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel. Ouders/verzorgers ontvangen geen geld.
• De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening, met een structureel karakter.
• De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van ouder(s) en hun BSN nummer.
• De RSD verzorgt een inkomenstoets.
• Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit één gezin een aanvraag in te dienen.
• Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële
omstandigheden van het gezin/verzorger dit noodzakelijk maakt.


De procedure

Stap 1 : Keuze voor een intermediair, omdat ouders zelf geen aanvraag kunnen doen. Ouders geven de gegevens voor de aanmelding aan iemand die als intermediair kan optreden. Dat zijn personen die Kunt u geen intermediair vinden, zoek dan contact met de consulent van jeugdsportfonds Wijk bij Duurstede.
Stap 2 : De intermediair geeft de gegevens van de aspirant sporter door, met een motivatie van
zijn aanvraag. Ook de gegevens van de sportclub waar gesport gaat worden moeten hier worden
opgegeven. Er kan ook een bijdrage aangevraagd worden voor een tegemoetkoming in de kosten
voor sportkleding en attributen.
Stap 3 : De consulent van het Jeugdsportfonds bewaakt de procedure en ziet erop toe dat alles klopt in de aanvraag. Er gaat een inkomenscheck naar de RSD. De sportvereniging wordt op de hoogte gesteld.
Stap 4 : Wanneer de aanvraag goedgekeurd is, stuurt het Jeugdsportfonds de goedkeuring en de waardebon voor sportbenodigdheden naar de intermediair. De sportwinkel krijgt bericht over de waardebon, die waardebon is twee maanden geldig.
Stap 5 : De sportaanbieder ontvangt direct een factuurverzoek. Wanneer de factuur is ontvangen wordt er binnen drie weken betaald. Jeugdsportfonds Wijk bij Duurstede verzorgt de betaling.

Na vier maanden krijgt de intermediair vanuit het aanvraagsysteem een verzoek om te rapporteren of het kind daadwerkelijk aan de toegekende sportvereniging deelneemt.

Een goedgekeurde aanvraag is maximaal een jaar 12 maanden geldig. Meestal eindigt de aanvraag aan het einde van het sportjaar. Een maand voor het einde van de aangevraagde periode van sporten krijgt de intermediair automatisch bericht dat de aanvraag is verlopen en kan voor deze jongere een nieuwe aanvraag worden ingediend.